Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedry Katedra Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych

Przedmiot działalności

Działalność naukowo-dydaktyczna jednostki skoncentrowana jest wokół tematyki transportu pojmowanego sensu largo. Nieodzownym elementem pracy gremium naukowego są również kwestie dotyczące gospodarki morskiej, jako że szerokie grono naukowców wywodzi się z dziedzin odnoszących się do eksploatacji portów.

Zakres podejmowanych działań Katedry ukierunkowany jest na wszelkie kwestie dotyczące transportu (morskiego, drogowego, kolejowego, lotniczego). Wiodącą rolę pełni transport, lecz wyspecjalizowani eksperci, pracują również nad takimi kwestiami jak turystyka morska czy też porty morskie.

Przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry są wszelkie innowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju gospodarczego kraju pod kątem zarządzania, ekonomiki transportu czy też organizowania działalności przedsiębiorstw.

Współpraca oraz praktyka

Eksperci zatrudnieni w Katedrze, współpracują na szeroką skalę z wieloma podmiotami gospodarczymi i instytucjami – w ramach kształtowania innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki morskiej. Przykładem tego jest ścisła współpraca z Zarządem Portu Szczecin-Świnoujście.

Efektem tego typu kooperacji są również opracowania naukowe dotyczące rozwoju gospodarki. Uczestnictwo pracowników Katedry w opracowywaniu strategii oraz planowaniu rozwoju portów i przedsiębiorstw, umożliwia poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz pracowników firm.

Kadra aktywnie uczestniczy w usprawnianiu infrastruktury komunikacyjnej dużych miast.

Dla gremium naukowego, wartość dodaną uczestnictwa w powyższych projektach, stanowi możliwość prezentacji wypracowanych rozwiązań w realizacji procesu edukacyjnego. Tym samym następuje swego rodzaju modernizacja programów nauczania, z oczywistą korzyścią dla studentów, którzy mają szansę zetknąć się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie gospodarki morskiej i systemów transportowych.

Pracownicy Katedry to grono badaczy i dydaktyków, którzy są wybitnymi specjalistami, zarówno na polu teorii jak i praktyki. Brali oni udział w różnorodnych projektach i konferencjach naukowych.

Badania oraz baza laboratoryjna

Głównym przedmiotem badań naukowych Katedry są w szczególności te zagadnienia, które odnoszą się do zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.
Niemniej jednak badania są skoncentrowane również na:
 • transporcie morskim;
 • transporcie śródlądowym;
 • transporcie kolejowym;
 • transporcie lotniczym;
 • morsko-lądowych łańcuchach transportowych w tym intermodalnych i kombinowanych.

Odrębny zakres badań stanowi zrównoważony rozwój turystyki wodnej oraz te zagadnienia, które są związane z zarządzaniem portami jachtowymi, dostępnością transportową obszarów i jej wpływem na rozwój gospodarki turystycznej na terenie regionów.

Badania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości obejmują:


- zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach;
- wykorzystywanie platform internetowych w działalności gospodarczej;
- działalność organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń, fundacji etc.

Laboratorium Symulacji Systemów Transportowych stanowi zaplecze badawcze Katedry – wyposażone zostało w 9 stanowisk komputerowych wraz z pakietem oprogramowania PTV VISION TRAFFIC SUITE (w skład pakietu wchodzi oprogramowanie: PTV Vissim, PTV Visum oraz PTV Vistro).

Pakiet oprogramowania PTV Vision umożliwia symulację i modelowanie ruchu drogowego. Dzięki niemu można m.in.:
 • przeprowadzić analizy i prognozy ruchu,
 • modelować potrzeby komunikacyjne w mieście oraz regionie,
 • planować rozwój transportu publicznego, przy szczegółowym odwzorowaniu poszczególnych środków transportu publicznego (autobusy, tramwaje, metro, taksówki, pociągi),
 • tworzyć różne symulacje rozwoju systemu transportowego na zasadzie „co, jeśli?”,
 • ocenić potencjał miejsc przeznaczonych na tworzenie parkingów typu P&R,
 • analizować dane dotyczące zatłoczenia, natężenia ruchu,
 • zoptymalizować czas pracy sygnalizatorów drogowych.
Opiekę nad Laboratorium Symulacji Systemów Transportowych sprawuje, dr inż. Krystian Pietrzak.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę