Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale 20-lecie WIET

logo 20-lecia WIET Politechniki Morskiej w Szczecinie

divider_(3)_PNG

Program uroczystości 20-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 


PROGRAM_20lat_WIET_8.5
 

Prof. Krzysztof Chwesiuk - twórca i pierwszy Dziekan WIET

prof. Krzysztof Chwesiuk - portret- obraz olejnyProfesor dr. hab. inż. Krzysztof Chwesiuk urodził się 23 lutego 1949 roku w Białej Podlaskiej, a zmarł 26 stycznia 2013 roku w Szczecinie. Był absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (PW), doktorem nauk technicznych w zakresie zastosowań informatyki.

W 1983 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w roku 1993 został mu nadany tytuł profesora zwyczajnego. Pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu PW, asystent i adiunkt w Instytucie Badań Systemowych PAN, docent na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz profesor na Wydziale Transportu i Łączności Politechniki Szczecińskiej.
W latach 1991-1994 oraz 1996 1999 był prodziekanem ds. studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego i długoletnim wykładowcą tej uczelni. Wykładał również na Uniwersytecie Morskim w Malmö.

W 1991 roku rozpoczął pracę na Wydziale Nawigacyjnym (w Instytucie Eksploatacji Portów i Floty) ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej (WSM) w Szczecinie.
W 1999 roku został pełnomocnikiem Rektora WSM ds. Organizacji Wydziału Transportu i dyrektorem Instytutu Transportu.
Miał ogromne zasługi w tworzeniu najmłodszego wydziału Akademii Morskiej w Szczecinie (AMS) Inżynieryjno -Ekonomicznego Transportu (WIET) - tworzył go od podstaw i był jego pierwszym dziekanem - pełnił tę funkcję przez 2 kadencje w latach 2002-2005 i 2005-2008.

Wykładał jako profesor AMS; kierował pracą zespołów ds. ekonomiki transportu oraz studium wykonalności modernizacji dróg w Świnoujściu. Swoją wiedzę wykorzystywał w pracy dydaktycznej i naukowej, również jako nieoceniony konsultant w dziedzinie transportu, logistyki i informatyki; kierował zakładem logistyki i informatyki, w którym stworzył silny zespół cenionych badaczy.

Był promotorem kilkudziesięciu prac doktorskich, a kilku jego doktorantów jest obecnie adiunktami na WIET.  Zakres jego badań obejmował m.in. organizację zarządzanie technologiami transportu oraz ekonomikę i innowacyjność transportu.

Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii oraz podręcznika "Racjonalizacja kolejowego procesu przewozowego" (1982); ekspertem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, prezesem Szczecińskiego Oddziału Federacji Organizacji Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), członkiem Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Kierował pracami i współpracował przy realizacji ok. 150 tematów naukowo-wdrożeniowych w obszarze racjonalizacji transportu.

Amerykański Instytut Biograficzny przyznał mu tytuł Człowieka Roku 2002 spośród 300 intelektualistów i naukowców z całego świata.
Odznaczony został m. in.: Srebrną Odznaką NOT (1996), Złotą Odznaką NOT (2000), Diamentową Odznaką NOT (2011), Złotą i Diamentową Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (2006), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010).
Od 2008 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.
Zawsze zaangażowany i oddany swojej pracy. Cieszył się sympatią swoich studentów i doktorantów oraz współpracowników.
 

Dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM - druga Dziekan WIET

dr. hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM, portret Dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM ukończyła w roku 1975 studia na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, w latach 1975-1979 pracowała w PPDiUR „Gryf” w Szczecinie jako mistrz zmianowy (4 lata), w latach 1979 – 2022 pracowała w Wyższej Szkole Morskiej/Akademii Morskiej w Szczecinie. Uzyskała stopień doktora (1996 rok) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2004 rok). Będąc nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu obejmowała kierownicze stanowiska, takie jak: z-ca dyr. Instytutu Eksploatacji Portów i Floty, kierownik Zakładu Ochrony Środowiska, kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa -oraz pełniła funkcje prodziekana ds. studenckich oraz dziekana (2 kadencje) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Programów kształcenia na kierunkach: logistyka, transport oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Wypromowanie kilkuset inżynierów i magistrów. W latach 2005-2011 zatrudniona na Politechnice Szczecińskiej/Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (drugi etat).

Zasługi  dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM:
45 lat nienagannej pracy na rzecz gospodarki morskiej.
Opracowanie aktualizacji programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” – członek zespołu (rok 2010).
Prace pod jej kierunkiem nad utworzeniem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu II stopnia studiów na kierunku transport.
Prace pod jej kierunkiem nad utworzeniem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu nowego, pierwszego w Szczecinie kierunku studiów logistyka. 
Utrzymanie w latach 2008 – 2015 na Wydziale podobnego poziomu liczby przyjętych studentów mimo malejących gwałtownie liczby kandydatów (niż demograficzny).
 Publikacja kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce związanej z województwem zachodniopomorskim.

Konkurs plakatowy dla studentów WIET

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu zaprasza do udziału w konkursie: „Zrównoważony transport”.

Plakat konkurs Zrównoważony Transport WIET 30 05 2023
Wykonaj dowolną techniką plakat, którego tematyka będzie nawiązywać do promowania zasad zrównoważonego rozwoju transportu, dostarcz osobiście lub prześlij pocztą i wygraj bon na zakup sprzętu elektronicznego!

Termin zgłaszania prac: przedłużony 😀 do końca maja 2023 r.

Miejsce składania prac: pok. 420 (IV piętro, Sekretariat Katedr, ul. H. Pobożnego 11)
Prace zbierane są w dni robocze od godz. 08:00 do godz. 14:00

Konkurs skierowany jest jedynie do studentów WIET

Sponsor nagród: Central European Transport Corridor Limited Liability European Grouping of Territorial Co (CETC-EGTC)
Na zwycięzców czekają następujące nagrody:
I miejsce bon 500 zł*
II miejsce bon 300 zł*
III miejsce bon 200 zł*         
* do zrealizowania w jednej z sieci handlowych sprzedających sprzęt elektroniczny

Tematyka prac: zrównoważonego rozwoju transportu
Technika: dowolna
Format plakatu: A1/A2
Co będzie oceniane: poziom zaawansowania technologicznego, innowacyjności, oryginalności, designu oraz możliwość komercjalizacji
Zgłoszenia: indywidualne lub zespołowe (max. 2 osoby)

Harmonogram konkursu:

Harmonogram konkursu:
  • Początek przyjmowania prac konkursowych: 24.04.2023 r.
  • Zakończenie przyjmowania prac konkursowych: 30.05.2023 r.
  • Finał konkursu i ogłoszenie listy finalistów: 13.06.2023 r.
  • Uroczyste wręczenie nagród: 15.06.2023 r. godz. 13:30 sala 107
Możliwość odbioru nienagrodzonych prac: do 30.06.2023 r. 

Podsumowanie konkursu „Zrównoważony transport”

15 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu „Zrównoważony transport”. Z rąk Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu oraz Dyrektora CETC-EGTC (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej) Krzysztofa Żarny nagrody odebrali:
za I miejsce – Olafa Wiśniewskiego (Logistyka I rok II stopnia)
za II miejsce – Natalii Dziaćko (Logistyka LP III rok)
za III miejsce – Natalii Dziewanowskiej i Weroniki Kolczyńskiej  (Logistyka LP III rok)
Decyzją komisji konkursowej przyznano również dwa wyróżnienia:
- dla Aliny Onysenko (Logistyka LIZWEST III rok)
- dla Nikoli Kozłowskiej i Wiktorii Gryniewicz (Logistyka LP III rok).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również gadżety wydziałowe.
Do komisji konkursowej wpłynęło 20 prac konkursowych. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każdy plakat w wyjątkowy sposób nawiązywał do idei zrównoważonego transportu. Obecnie plakaty można oglądać na parterze WIET. Planowana jest również wystawa prac konkursowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Wszystkim gratulujemy kreatywności i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Uczestnicy konkursu Zrównowazony transport 
Uczestnicy konkursu Zrównowazony transport z Dziekanem WIET  2023

Szczegóły w regulaminie Konkursu      
 

WIET-owa GRA TERENOWA


WIET-owa GRA TERENOWA 2023 - plakat JPG

W WIET-owej Grze terenowej zwyciężyli:

I MIEJSCE – WIETOWE PANDY
Klaudia Jóźwicka
Aleksandra Darowska
Miłosz Kusiak

II MIEJSCE – WŚCIEKŁE ŻBIKI
Bartosz Grabarek
Iga Turkiewicz
Joanna Pyzia

III miejsce – NIEDŹWIADKI
Laura Drążkiewicz
Malhazhata Savidskaya 
Amelia Sobecka

Laureaci WIET-owej gry terenowej z Dziekanem WIET podczas pikniku z okazji Święta Szkoły
Laureaci Gry terenowej z Dziekanem WIET podczas Pikniku Święta Szkoły 2023
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę